ایران

زندان زنان ورامین : فاجعه ای در راه

تصویر آرشیوی
تصویر آرشیوی

صدها زن زندانی سیاسی و عقیدتی و عمدتاً جرایم عمومی در محلی به عنوان زندان قرچک ورامین نگهداری می شوند که در گذشته مرغداری بوده است. این زندان سالنی است بزرگ با سقفی بلند و فاقد امکانات بهداشتی که مدفوع سراسر آن را پوشانده است. گرسنه نگه داشتن زندانیان و کتک زدن دسته جمعی آنان از موارد آزار در زندان قرچک ورامین است.

تبلیغ بازرگانی

اخبار نگران کننده ای در مورد سرنوشت صدها زن زندانی در زندان قرچک ورامین به دست رسیده است. چند شب پیش دهها زندانی زن زندان گوهر دشت از جمله دو تن از زندانیان جامعۀ بهایی خانم ها مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی به زندانی در حومۀ ورامین منتقل شده اند که در گذشته به عنوان آغل مرغان مورد استفاده قرار می گرفته است. این زندان در حقیقت سالنی است بزرگ و با سقفی بلند که فاقد سلول است و در آن صدها زندانی بدون کمترین امکان بهداشتی در سرما و گرما روی هم تل انبار شده اند.
در نبود توالت کافی مدفوع سرتاسر سالن زندان را که خوابگاه دست کم سیصد زندانی است پوشانده است و زندانبانان به بهانۀ نزاع میان زندانیان که مرکبند از زندانیان سیاسی و عقیدتی و عمدتاً زندانیان جرایم عمومی با باتوم به جان آنان می افتادند و هر بار شماری از آنان را زخمی می کنند. گرسنه نگه داشتن زندانیان در زندان قرچک ورامین از دیگر موارد آزار و شکنجه در این محل است که بیشتر به اردوگاه های رژیم کره شمالی شباهت دارد.
خانم ها مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی که به این زندان منتقل شده اند از جمله اعضای هیئت مدیرۀ جامعه بهایی ایران هستند که همگی از سوی دادگاه انقلاب هر کدام به بیست سال زندان محکوم شده اند.

گزارش یک شهروند بهایی دربارۀ زندان زنان ورامین

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید