ایران

سازمان گزارشگران بدون مرز مقامات ایران را مسئول جان روزنامه نگاران می داند

DR

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از شرایط بازداشت های "غیر انسانی زندانیان عقیدتی" در ایران اعلام کرده است. ر این بیانیه که این سازمان آنرا با تیتر" مقامات ایران مسئول جان و سلامت روزنامه نگاران بیمار هستند"، آنرا منتشر کرده است، بر وضعیت جسمانی و روحی ناگوار برخی از روزنامه نگاران زندانی که به بیماری های قلبی مبتلا هستند، تاکید شده است.  

تبلیغ بازرگانی

این سازمان با اشاره به اینکه زندگی بسیاری از این روزنامه نگاران در معرض خطر جدی قرار دارد، خواهان آزادی بدون قید و شرط این روزنامه نگاران شده است. در این بیانیه مشخصاً از روزنامه نگارانی که بدون حضور در دادگاه و یا پاسخ به اتهامات خود از ماهها پیش به اینسو در بازداشتگاههای موقت بسر می برند، نام برده شده و به شرایط نگهداری آنها اعتراض شده است.

بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، عمادالدین باقی، روزنامه نگار و بینانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان، مهدی محمودیان، محمد صدیق کبودوند، مجتبی لطفی و ... از جمله روزنامه نگارانی هستند که علاوه بر تحمل شرایط سخت زندان، به بیماریهای قلبی و تنفسی دچار شده اند.
این بیانیه که مستقیماً مقامات ایران را مسئول جان و سلامت این روزنامه نگاران بیمار دانسته و از آنها خواسته است برای درمان این روزنامه نگاران بیمار سریعاً اقدام کنند.
رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز  می گوید:" ما عامداً این تیتر را برای بیانیۀ صادر شده انتخاب کرده ایم. نوعی سختگیری بی رحمانه نسبت به این زندانیان اعمال می شود. تهدیداتی که در زندان می شوند، قرار دادن آنها در کنار زندانیان خطرناک در زندانی مثل رجایی شهر خود نوعی شکنجه است".
رضا معینی معتقد است حتی بر اساس قوانین داخلی ایران در مورد این روزنامه نگاران زندانی تمارض صورت می گیرد. هیچ کدام از حقوق این زندانیان رعایت نمی شود و این نوعی نقض قوانین زندانیان است چه بر اساس قوانین بین المللی و چه بر اساس قوانین داخلی....

گفتگو با رضا معینی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید