ایران / سازمان ملل

احمدی نژاد درسازمان ملل: غرب و اسرائیل ازسیاست ارعاب ملت ها استفاده می کنند

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران درشصت وهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران درشصت وهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد REUTERS/Shannon Stapleton

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز طی سخنانی درشصت وهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل غرب واسرائیل را متهم کرد که می خواهند با پیش کشیدن سلاح اتمی ایران را بترسانند. 

تبلیغ بازرگانی

 وی گفت توصل پی درپی رژیم "صهیونیستی" به تهدید علیه "ملت بزرگ ایران" نشانگر این واقعیت تلخ است که رقابت های تسلیحاتی و تهدید با سلاح اتمی و تسلیحات کشتارجمعی برای ارعاب ملت ها درجهت سلطه برآنان درمواضع غرب دست بالا را دارد.
وی گفت آزمایش نسل تازه ای ازتسلیحات فوق مدرن و استفاده ازسلاح تهدید نوع تازه ای ازسیاست های تهدید برای مجبورکردن ملت درجهت سلطه پذیری قدرت های جهانی است.
قبل ازآغازسخنان احمدی نژاد هیئت نمایندگی آمریکا اعلام داشته بود با تحریم سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ازحضور درتالارمجمع به هنگام قرار گرفتن احمد نژاد درپشت تریبون، خود داری خواهد کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید