ایران/ روسیه

سفر وزیرامور خارجه روسیه به تهران

سرگئی لاورف- وزیرامور خارجه روسیه، طبق برنامه اعلام شده پیش از ظهرامروز وارد تهران شد؛ بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه دو موضوع عمده در دستور کار مذاکرات رئیس دیپلماسی روسیه با مقامات میزبان وی درتهران خواهد بود. 

FARS
تبلیغ بازرگانی

بنا براین گزارش، لاورف درطول اقامت خود درتهران با همتای ایرانی خود، علی اکبرصالحی و سعید جلیلی- دبیرشورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدارو گفت وگو خواهد کرد.

این مذاکرات به گزارش منابع خبری مقدمه ای برای مذاکرات ١+٥ پیرامون برنامه هسته ای ایران درمسکو خواهد بود که قرار است روزهای هجدهم و نوزدهم ماه جاری میلادی درپایتخت روسیه به انجام برسد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس ازشکست مذاکرات بغداد، اکنون ١+٥ یک امیدواراست تا درمسکو ایرانیان پاسخ های مشخص و قانع کننده ای به پرسش های باقی مانده درمورد صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای خود ارائه نمایند.

علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی درایران امروز ازهئیت مذاکره کننده ایرانی خواست به‌هیچ وجه ازحق ایران دربرنامه اتمی این کشورکوتاه نیایند.

برخی ازمنابع خبری درغرب براین باورند که لاورف درتهران ازدولت تهران خواهد خواست تا درباره برنامه های اتمی خود برای پیشرفت مذاکرات ازخود انعطاف بیشتری نشان دهد.
این درحالی است که خانم کلینتون درسخنان روزسه شنبه خود درواشنگتن ابراز اطمینان کرد که روسیه و چین درمورد همکاری با ١+٥ یک فشارقابل توجهی وارد خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه درمورد سوریه، دولت مسکو موکداً خواستارشرکت ایران درمذاکرات بین المللی پیرامون بحران سوریه است. مسکو استدلال می کند که ایران می تواند فشارسازنده ای را برحکومت دمشق وارد آورد.

خبرگزاری فرانسه درحشیه ای برسفرلاورُف به ایران می نویسد، ازآنجائی که ایران تلاش می کند به هرترتیبی شده ازانزوای کنونی رهائی یابد، درمورد اصرارروسیه به شرکت دادن ایران درمذاکرت مربوط به سوریه، ازاحتمال برگزاری نشستی درباره سوریه استقبال کرده است.
این خبرگزاری می نویسد با اینکه ایران ظاهراُ ودرحرف از طرح شش ماده ای کوفی عنان درباره سوریه حمایت کرده است، با این حال تا امروز هیچ نشانی ازاینکه ایران رژیم بشاررا رها خواهد کرد دردست نیست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید