ایران / سوریه

سپاه پاسداران: دخالت کنندگان درسوریه مجازات خواهند شد

یک مقام نظامی سپاه پاسداران انقلاب درایران می گوید کشورهای آشوبگر درسوریه گوش مالی خواهند شد. 

تبلیغ بازرگانی

سردارپاسدارمسعود جزایری، معاون ستاد کل نیورهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است : "وقت آن رسیده است تا نیروهای خارجی دخیل درآشوب های وسوریه گوشمالی داده شود".

این فرمانده سپاه آمریکا و انگلیس را درآشوب های سوریه دخیل دانسته و گفته است: "آمریکا و انگلیس به خاطر به آشوب کشانیدن سوریه مجازات خواهند شد".

اکنون سیزده ماه از آغازچنبش آزادی خواهانه مردم سوریه می گذرد. طی این مدت دررکنارجمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین با همه امکانات ازجمله دیپلماتیک و با وتو کردن دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ازرژیم بشاراسد حمایت کرده اند.

سازمان های حقوق بشری سوریه می گویند: طی سیزده ماه مبارزات مردم سوریه حداقل نه هزارنفر درسرکوب های داخلی سوریه جان خود را ازدست داده اند.

دریک گفت و گوی تلفنی با نیما راشدان ازکارشناسان امور ایران از وی پرسیدم علل لزوم ابراز چنین تهدید هائی را چگونه می بیند؟ نیما راشدان درسوئیس. گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید