ایران

سیزده بدر بهتر است یا روز طبیعت؟

رضا مرادی غیاث آبادی، پژوهشگر و فرهنگ شناس در مورد قدمت این روز می گوید:" اسناد و مدارک مستدل در مورد روز سیزده بدر از زمان قاجار به این سو بجا مانده است". به گفتۀ این تاریخ شناس، این روز یک روز زنانه است و در این روز زنان به دامان طبیعت می رفته اند و به چیدن گل و گیاهان می پرداختند. شکل امروزی سیزده بدر، به نظر این پژوهشگر، هیچ شباهتی به سنت های قدیمی سیزده بدر ندارد و مراسم بزرگی برای تخریب طبیعت است. وی می گوید:" طبیعت در این روز جز ویرانی چیز دیگری بخود نمی بیند".....

تبلیغ بازرگانی

 

امروز، سیزدهم فروردین مصادف است با سیزده بدر و یا روز " طبیعت". روزی که طبق سنت های مرسوم، پارسی زبانان به طبیعت میروند و سبزه ها و ماهی های قرمز سفره های هفت سین را به رود و آب می سپارند. اما این آداب و رسوم از کجا ریشه گرفته است و معنای آن چیست؟
بدر کردن این روز چندان خالی از حاشیه هم نیست. به گفتۀ کارشناسان محیط زیست، این هجوم به دامن طبیعت، حجم آسیب های وارده به آنرا در این روز چند برابر می کند. آتش سوزی های کوچک و بزرگ، شکستن شاخه های درختان، حتی رها کردن ماهی های قرمز سفرۀ هفت سین از جمله کارهایی است که دامنۀ این آسیب ها را گسترده تر می کند.
تغییر نام این روز نیز از دیگر مسائلی است که انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. به گفتۀ تاریخ شناسان، روز سیزده بدر آیینی است که از سالیان دراز به امروز رسیده است و تغییر نام آن ضمن ایجاد شک و شبهه بین افراد، بی اعتمادی به آیین گذشتگان است. اینکه در این روز، در تمام دنیا، همۀ پارسی زبانان در آداب و رسوم این روز شریک می شوند و طبیعت را برای این یکی شدن انتخاب می کنند بر زیبایی این روز می افزاید. اما با توجه به تغییرات جوامع، این سنت در طی مسیری که پیموده است چه تغییری کرده است.
 رضا مرادی غیاث آبادی، پژوهشگر و فرهنگ شناس در مورد قدمت این روز می گوید:" اسناد و مدارک مستدل در مورد روز سیزده بدر از زمان قاجار به این سو بجا مانده است". به گفتۀ این تاریخ شناس، این روز یک روز زنانه است و در این روز زنان به دامان طبیعت می رفته اند و به چیدن گل و گیاهان می پرداختند. شکل امروزی سیزده بدر، به نظر این پژوهشگر، هیچ شباهتی به سنت های قدیمی سیزده بدر ندارد و مراسم بزرگی برای تخریب طبیعت است.
وی می گوید:" طبیعت در این روز جز ویرانی چیز دیگری بخود نمی بیند".....

گفتگو با رضا مرادی غیاث آبادی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید