چشم انداز

شرکت های تحریم شده توسط ایران هیچ رابطه اقتصادی با ایران ندارند

علی صدر زاده کارشناس مسائل بین الملل در گفتگوئی با رادیو بین المللی فرانسه می گوید تفاوت میان تحریم های آمریکا با تحریم های ایران در آن است که اولی تاثیرات زیادی بر اقتصاد ایران دارد، در حالیکه تحریم های ایران نه به آمریکا لطمه می زند و نه به شرکت های تحریم شده.

تبلیغ بازرگانی

صبح امروز وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه ای از تحریم پانزده شرکت آمریکائی از سوی دولت ایران خبر داد. وزارت خارجه علت تحریم این شرکت ها را " حمایت آنها از اسرائیل " ، " پشتیبانی از تروریسم" و " مشارکت در سرکوب مردم منطقه" توصیف کرده است.

علی صدر زاده سال جدید را برای ایران سالی پر مخاطره توصیف می کند. چرا که نه فقط دولت جدید آمریکا قصد دارد  فشار ها بر این کشور را افزایش دهد ، بلکه هم اکنون ائتلاف سه گانه ای از کشورهای ترکیه،اسرائیل و عربستان سعودی علیه ایران وارد عمل شده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید