ایران/ زنان

شهیندخت مولاوردی: نرخ بیکاری زنان در ایران ۲ برابر مردان است

شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان، با اشاره به رشد اندک نرخ مشارکت زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی، می‌گوید: حدود ٧٨ درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند. او نرخ بیکاری زنان را ۲ برابر مردان در ایران اعلام کرد.

تبلیغ بازرگانی

شهیندخت ملاوردی، با اشاره به آمارهای رسمی در ایران متذکر شد: نرخ مشارکت زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی طی ۴٠ سال گذشته بدون تغییر و ثابت مانده است. معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان خاطرنشان کرد: تنها ١۲ درصد از کل زنان ایران دارای مشاغل رسمی هستند و ١٩ میلیون نفر خانه‌دار هستند.

این مقام دولت یازدهم، عدم ارزش‌گذاری کار و مشاغل خانگی در ایران را بعنوان عاملی بازدارنده در جهت محاسبه میزان واقعی نرخ مشارکت بانوان و تأثیر کار خانگی بانوان بر خانواده و جامعه دانست.

شهیندخت ملاوردی افزود: در سرشماری‌های رسمی کشور، زنان روستایی کشاورز خود را شاغل معرفی نکرده و به همین سبب نرخ مشارکت واقعی اقتصادی زنان در سطح پایینی در ایران ثبت شده است.

به گفته معاون رئیس جمهوری در امور زنان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از حدود ۲سال پیش از آغاز انقلاب اسلامی (از سال ١٣۵۵)، تاکنون تغییر محسوسی نداشته است.

خانم ملاوردی متذکر شد: بر پایه آخرین سرشماری و تحولات بازار اشتغال، نرخ بیکاری زنان در ایران ۲برابر مردان است.

چندی پیش، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی که تا آغاز دولت نهم به ١٧ درصد افزایش یافته بود، در فاصله سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩۳، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با کاهش ٧ درصدی روبرو شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید