ایران

صدور حکم اعدام برای یک تظاهرکننده خیابانی

تبلیغ بازرگانی

یک دخترجوان ایرانی به جرم شرکت در تظاهرات خیابانی به مرگ محکوم گردید. به گزارش "فعالین حقوق بشرودموکراسی در ایران" زندانی سیاسی "فرح (المیرا) واضحان" از دستگیرشدگان روزعاشورا به حکم "ضدبشری" اعدام محکوم شد.زندانی سیاسی فرح واضحان از دستگیرشدگان روزعاشورا محکوم به اعدام، دوسال زندان و جریمه نقدی شده است. بنا براین گزارش خانواده واضحان و وکیل او نسبت به این احکام اعتراض نموده اند. این گزارش حاکی است که، خانم واضحان در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی است و پس از گذشت بیش ازهشت ماه از بازداشتش محکوم به اعدام می شود. اتهاماتی که بازجویان علیه این بانوی ایرانی بکاربرده اند تهیه عکس و فیلم از اعتراضات مردم و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران است. این گزارش یادآوری می کند که دایی خانم واضحان از اعدام شدگان دهه شصت خورشیدی می باشد و همچنین تعدادی از خانواده آنها و از جمله خواهر اودرجریان دستگیری ها و سرکوب خونین دهه شصت دستگیرو مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید