افغانستان

طالبان مسئولیت کشته شدن دوآمریکایی در کابل را به عهده گرفتند

به دنبال حمله به وزارت داخلۀ افغانستان در شهر کابل پایتخت این کشور که دو تن از مشاوران آمریکایی عضو نیروهای نظامی ناتو- آیساف کشته شدند، طالبان در بیانیه ای مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. 

تبلیغ بازرگانی

در این بیانیه تأکید شده است که قهرمانی به نام عبدالرحمان در واکنش به بی حرمتی به قرآن در یک پایگاه نظامی آمریکایی در افغانستان به وزارت داخله در کابل حمله کرده است و چهار مشاور آمریکایی را به قتل رسانده است.

همچنین طالبان در این بیانیه متذکر شده اند که این مجاهد طالب کماکان در وزارت داخله است و در برابر نیروهای نظامی مقاومت می کند.

البته مفامات دولتی و سران نیروهای ناتو تنها ازکشته شدن دو نفر خبر داده اند و بنا به اظهرات سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان جسد دو آمریکایی که به ضرب گلوله کشته شده اند توسط همکاران آنها در دفتر کارشان پیدا شده است.

به دنبال این واقعه ژنرال جان آلن فرماندۀ آمریکایی نیروهای نظامی ناتو در افغانستان تمامی کارکنان آیساف را که دروزارتخانه ها و سازمانهای دولتی افغان در داخل و خارج کابل فعالیت دارند را به دلیل مسائل امنیتی فراخواند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید