عفو بین الملل و عرصه سوم: خطر نابودی نهادهای مستقل جامعه مدنی در ایران

مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی

سازمان عفو بین الملل و تشکل عرصه سوم در بیانیه مشترکی در باره نابودی نهادهای مستقل جامعه مدنی در ایران اعلام خطر نموده اند.در این بیانیه به پیش نویس طرحی اشاره شده که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد که در صورت تصویب آن، امتیاز همه سازمان های غیر حکومتی فعال در ایران، عملاً لغو خواهدشد.

تبلیغ بازرگانی

سازمان عفو بین الملل و تشکل عرصه سوم در بیانیه مشترکی در باره نابودی نهادهای مستقل جامعه مدنی در ایران اعلام خطر نموده اند.
در این بیانیه به پیش نویس طرحی اشاره شده که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد که در صورت تصویب آن، امتیاز همه سازمان های غیر حکومتی فعال در ایران، عملاً لغو خواهدشد. این دو سازمان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته اند که پیش نویس این طرح را به چالش بکشند.
بر اساس این طرح، ادامه فعالیت و یا شروع فعالیت همه سازمان های غیر حکومتی باید بوسیله یک ساختار جدید نظارتی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات وبسیج هستند، مورد تأیید و تصویب قرار گیرد.
عفو بین الملل و عرصه سوم بر این باورند که طرح "تأسیس و نظارت بر فعالیت های سازمانهای غیر حکومتی"، ضربه است که با آن میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن ها و تشکلهای مدنی در ایران کوبیده میشود.عفو بین الملل و عرصه سوم اعتقاد دارند که این طرح ناقوس مرگ جامعه مدنی را در ایران بصدا در می آورد.
در این بیانیه مشترک همچنین آمده است که سازمانهای بسیار متنوعی از جامعه مدنی در ایران، از جمله سازمانهای محیط زیست، زنان، خیریه، معلولین و انجمن های حرفه ای و کافرمایی با این طرح مخالفت کرده و از نمایندکان مجلس خواسته اند تا از تصویب آن خود داری نمایند.
کلیات این طرح بدون رعایت امور حقوقی و قانونی مجلس شورای اسلامی، پس از دوبار مطرح شدن در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و بررسی جزئیات آن برای اوایل سال جاری برنامه ریزی شده است.


در باره این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با سهراب رزاقی بنیان گزار سازمان عرصه سوم و پژوهشگر و فعال جامعه مدنی در هلند.

گفتگو باسهراب رزاقی

سهراب رزاقی به سازمان نظارتی متمرکز و هرمی شکلی اشاره می کند که در چارچوب این طرح برای ازبین بردنتدریجی تمامی تشکلات مستقل و غیر حکومتی جامعه مدنی در ایران برنامه ریزی شده است.وی میگوید که این سازمان نظارت کننده، که بر خاسته از جهت گیر یهای سیاسی دولت است، ساختاری امنیتی داشته و هدف نهایی اش، دولتی کردن و یا شبه دولتی کردن همه سازمانهای "غیر حکومتی جامعه مدنی" در ایران است. وی میگوید که این طرح ناقوس مرگ تمامی سازمانهای مستقل جامعه مدنی در ایران است...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید