آیا امواج تلفن "همراه" برای سلامتی خطر دارد؟

صدا ۰۶:۵۲
DR

در سال های اخیر به دنبال توسعۀ فن آوری های نوین در زمینۀ ارتباطات، پزشکان و پژوهشگران بیش از پیش نگران عوارض ناشی از تشدید و ازدیاد این امواج بر سلامتی افراد جامعه هستند. در این زمینه آژانس ملی امنیت بهداشتی فرانسه از ماه آینده تحقیقات وسیعی را برای بررسی تأثیر امواج بر بیماری هایی نظیر سرطان راه اندازی خواهد کرد. 

تبلیغ بازرگانی

پژوهشگران این نهاد بر این عقیده اند که توسعۀ فن آوری های نوین ارتباطات، از قبیل تلفن های همراه و اینترنت بی سیم سبب شده اند که میزان و انواع امواج رادیویی موجود در کرۀ زمین در دهۀ اخیر نسبت به گذشته صد ها برابر شود.

حال به ابتکار آژانس ملی امنیت بهداشت فرانسه و مرکز ملی پژوهش های علمی این کشور و با همکاری کشور های آمریکا، زلاند نو، تایوان، کانادا، استرالیا، اسپانیا و هند طرحی برای تحقیق پیرامون اثرات منفی امواج تلفن های همراه بروی سلامتی افراد و خصوصأ کودکان راه اندازی خواهد شد .

در بخشی از این طرح، پژوهشگران با همکاری پزشکان و متخصصین مغز و اعصاب و با رجوع به پروندۀ پزشکی افراد بین ده تا بیست و چهار سال که به تومور مغزی مبتلا بوده و یا هستند، سعی خواهند داشت تا میزان ارتباط تشکیل تومور مغزی را با میزان استفادۀ آنها از تلفن های همراه بررسی کنند.

البته پژوهشگران تأکید دارند که حد اقل بیست تا سی سال باید از آغاز این طرح بگذرد تا بتوان گفت که آیابه واقع باید از امواج تلفن های همراه ترسید یا خیر.

میزان جذب امواج تلفن همراه در سنین مختلف
میزان جذب امواج تلفن همراه در سنین مختلف DR

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید