تشدید وخامت وضعیت دریاچۀ ارومیه

صدا ۰۸:۴۸
تصویر هوایی از محدوده دریاچه ارومیه
تصویر هوایی از محدوده دریاچه ارومیه DR

دریاچۀ ارومیه با مساحتی بالغ بر 570 هزار هکتار، نه تنها به عنوان دومین دریاچۀ آب شور جهان به حساب می آید، بلکه با دربر گرفتن 102 جزیرۀ کوچک و بزرگ در درون خود، یکی از متنوع ترین ذخائر گونه های مختلف گیاهی و جانوری ایران نیز به حساب می آید. حال میزان تمرکز نمک دریاچۀ ارومیه به حدی بالا رفته است که ممکن است در کمتر از بیست سال کاملأ خشک شود و از بین برود.  

تبلیغ بازرگانی

در حال حاضر سالهاست که وضعیت بحرانی دریاچۀ ارومیه کارشناسان و فعالان محیط زیست ایران را نگران ساخته است ولی مسئولین و مقامات دولتی هیچ تصمیم موءثر و درستی را برای نجات این دریاچه اتخاذ نکرده اند.

اکنون بنا به اظهارات مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی میزان غلظت نمک دریاچۀ ارومیه از مرز 400 گرم در لیتر عبور کرده است. شایان یاد آوریست که این رقم نسبت به میزان عادی غلظت نمک این دریاچه چهار برابر شده است.

گفتگو با دکتر اسماعیل کهرم

بدین ترتیب ادامۀ روند کنونی سبب شده است که در سال های اخیر آب دریاچۀ ارومیه به طور متوسط بیش از شش متر کاهش یابد و اگر تغییرات اساسی صورت نگیرند، به گفتۀ برخی کارشناسان دریاچۀ ارومیه در کمتر از بیست سال آینده کاملأ خشک خواهد شد و نه تنها سبب نابودی بسیاری از انواع گیاهی و جانوری می شود، بلکه نابودی دریاچۀ ارومیه برابر خواهد بود با یک فاجعۀ بزرگ زیست محیطی در ایران.

تصویری از میزان کاهش آب دریاچه ارومیه
تصویری از میزان کاهش آب دریاچه ارومیه DR

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید