نخستین عکس 360 درجه ای از خورشید

صدا ۰۷:۴۱
DR

از روز یک شنبه ششم فوریۀ 2011 ، برای نخستین بار در تاریخ علم نجوم و ستاره شناسی پژوهشگران و اختر شناسان می توانند در یک لحظه تمامی سطح خورشید را مشاهده کنند.در این زمینه ماهواره ای که سازمان فضایی آمریکا "ناسا" در سال 2006 پرتاب کرده است، اکنون به دو سوی خورشید رسیده اند و از آن عکسبرداری می کنند.

تبلیغ بازرگانی

بدین ترتیب در هشت سال آینده فعالیت این دو ماهواره و گردش آنها به دور خورشید ادامه خواهد یافت تا زمانیکه به مرور در سال 2015، دو ماهواره در پشت این ستاره به یکدیگر برسند و آنگاه به سوی کرۀ زمین بازگردند و در حوالی سال 2020 وارد جو کرۀ خاکی ما خواهند شد.

حال در هشت سال آینده پژوهشگران می توانند به کمک عکس های ارسالی از طرف این دو ماهواره در هر شرایطی عکس هایی 360 درجه ای را از خورشید داشته باشند و همواره بدانند که در آنسوی این ستارۀ عظیم چه می گذرد.

گفتگو بامحمد حیدری ملایری

در این زمینه دکتر محمد حیدری ملایری اختر فیزیکدان رسد خانۀ پاریس تأکید می کند که دستیابی به چنین فن آوری و عکس های کامل از خورشید برای نپاهیدن این ستاره و پیش بینی تأثیرات احتمالی تحولات خورشید بروی کرۀ زمین بسیار مهم است.

وی در ادامه متذکر می شود که کره زمین سیاره ایست کوچک که کاملأ زیر سلطۀ خورشید قرار دارد و آنچه در خورشید می گذرد بدون شک برای ما نیز پیامد هایی را به همراه دارد.

دکتر محمد حیدری ملایری در ادامه یاد آور می شود که خورشید ستاره ایست زنده و فعال که در هر ثانیه در مرکز آن میلیون ها بمب هیدروژنی منفجر می شوند، که این سرچشمۀ انرژی خورشید است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید