تأثیر مستقیم آلودگی هوا بر طول عمر انسان

صدا ۰۶:۰۷

بنا به نتایج تحقیقاتی که به مدت سه سال در تمامی اروپا دنبال شدند و روز دوم مارس منتشر گشتند، آلودگی هوای شهرها با طول عمر شهروندان آن ارتباط مستقیم دارد، خصوصأ آلودگی ناشی از سوخت اتومبیل ها. این طرح به ابتکار انستیتوی نظارت بر بهداشت فرانسه در سال 2008 در دوازده کشور اروپایی و با همکاری بیش از شصت پژوهشگر و دانشمند راه اندازی شد. 

تبلیغ بازرگانی

به ابتکار انستیتوی نظارت بر بهداشت فرانسه بیش از شصت پژوهشگر و دانشمند اروپایی از سال 2008، طرحی را در دوازده کشور اروپایی راه اندازی کردند که هدف اصلی آن محاسبۀ میزان اثرات منفی آلودگی هوا در جوامع است، چه از لحاظ بهداشتی و چه از لحاظ اقتصادی.

حال نتایج منتشر شده حاکی از آن است که در شهرهای بزرگ اروپایی اگر میزان آلودگی ناشی از سوخت خودروها درهوا در چهاچوب میزان تأیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت رعایت شود، طول عمر افراد جامعه می تواند تا نزدیک به دو سال افزایش یابد.

همچنین پژوهشگران در نتایج تحقیقاتشان رده بندی آلوده ترین شهرهای اروپایی را نیز اعلام کردند. بدین ترتیب بخارست پایتخت رومانی که در آن میزان آلودگی هوا چهار برابر بیشتر از میزان خط قرمز سازمان جهانی بهداشت است، آلوده ترین پایتخت اروپا شناخته شده است و اگر میزان آلودگی هوا دراین شهر به حد نصاب پیشنهادی جهانی کاهش یابد، طول عمر شهروندان بخارست نزدیک به دو سال افزایش خواهد یافت.

و اما پس از بخارست، بوداپست پایتخت مجارستان و آتن پایتخت یونان در رده بندی آلوده ترین شهرهای بزرگ اروپایی در ردۀ دوم و سوم قرار گرفتند.

در فرانسه، شهر بندری مارسی آلوده ترین شهر بزرگ این کشور به حساب می آید و شهر پاریس در این رده بندی در رده های پایانی جای گرفته است و در ده سال اخیر به لطف به کار گیری تمهیداتی چون ایجاد خط تراموی و یا استفاده از سیستم دوچرخه های عمومی میزان آلودگی هوای پایتخت فرانسه به شدت کاهش یافته است.

شایان ذکر است که در میان شهر های بزرگ اروپایی، استکهلم پایتخت سوئد پاکترین هوا را دارد و میزان آلودگی هوای این شهر حتی از میزان پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی نیز کمتر است. 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید