ایران

فرانسه لغو تحریم های ایران را مستلزم امتیازات مهمی از سوی تهران می داند

وزیر امورخارجۀ فرانسه ضمن یادآوری این که موضع فرانسه "قاطعیت" و حتا "قاطعیت بسیار" در قبال ایران است، می گوید لغو تحریم ها مطرح نیست و چنین امری مستلزم دادن امتیازاتی مهم و در خور توجه از سوی ایران است. چیزی که در حال حاضر رخ نداده است. 

لوران فبیوس، وزیر امورخارجۀ فرانسه
لوران فبیوس، وزیر امورخارجۀ فرانسه
تبلیغ بازرگانی

"لوران فبیوس"، وزیر امورخارجۀ جدید فرانسه، در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامۀ لوموند که امروز منتشر شد گفت مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه (١+٥) که اخیراً در بغداد صورت گرفت به پیشرف بنیادینی منجر نشد اما این مذاکرات شاهد یکپارچگی رویکرد کلیه کشورهای این گروه از جمله روسیه در مذاکره با تهران بود.
وزیر امورخارجۀ فرانسه در دنبالۀ سخنان خود گفت سیاست فرانسه در ارتباط با پروندۀ هسته ای ایران بر دو محور استوار است. نخست حفظ تحریم ها چرا که فرانسه نمی خواهد ایران به سلاح هسته ای دست یابد و دوم حفظ مجاری گفتگو و مذاکره برای متقاعد کردن تهران به حرکت.
لوران فبیوس در پاسخ به خبرنگار لوموند که می پرسد بدین ترتیب لغو تحریم ها مطرح نیست می گوید لغو تحریم ها مطرح نیست و چنین امری مستلزم دادن امتیازاتی مهم و در خور توجه از سوی ایران است. چیزی که در حال حاضر رخ نداده است.
وزیر امورخارجۀ فرانسه در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت شکست مذاکرات هم فرانسه توسل به گزینۀ نظامی را منتفی میداند گفت در حال حاضر چنین چشم اندازی وجود ندارد و تمامی تلاش فرانسه و متحدانش برای اجتناب از توسل به این گزینه است.
پرسش دیگر لوموند در ارتباط با سیاست فرانسه در قبال جمهوری اسلامی ایران، وجوه تمایز سیاست دولت کنونی در مقایسه با دولت نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین، است.
لوران فبیوس در پاسخ به این پرسش می گوید فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری جدید، موضع فرانسه در قبال پروندۀ هسته ای ایران را یادآوری کرده است و آن "قاطعیت" و حتا "قاطعیت بسیار" است اما "مسابقۀ قاطعیت" هم در کار نیست.
وزیر امورخارجۀ جدید فرانسه افزود در مورد پروندۀ هسته ای ایران چون دیگر مسائل مهم دیگر در شرایط دشوار حاکم بر عرصۀ بین المللی فرانسه از طریق شخص رئیس جمهوری به گونه ای بارز تعهد ات و جایگاه خود را حفظ کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید