فرانسه/ سوریه

فرانسه همکاری با ارتش سوریه را بدون اسد امکان‌پذیر می‌داند

لوران فابیوس، وزیر امور خارجۀ فرانسه، در نشست جهانی تغییرات آب و هوایی– پاریس۲۰۱۵
لوران فابیوس، وزیر امور خارجۀ فرانسه، در نشست جهانی تغییرات آب و هوایی– پاریس۲۰۱۵ REUTERS/Stephane Mahe

لوران فابیوس*، وزیر امور خارجۀ فرانسه، می گوید که او دیگر خواستار برکناری بشار اسد پیش از انتقال سیاسی قدرت در سوریه نیست. وزیر امور خارجۀ فرانسه در ادامه می افزاید که مبارزه با داعش تعیین کننده است، اما، مؤثر نخواهد بود اگر کلیه نیروهای سوری و منطقه ای با یکدیگر متحد نشوند.

تبلیغ بازرگانی

 

به گفتۀ وزیر امور خارجۀ فرانسه، سوریه متحد نیازمند یک دوره انتقال سیاسی قدرت است و این به این معنا نیست که رهبر رژیم دمشق باید پیش از شروع چنین دورۀ انتقالی ای، قدرت را ترک کند، هر چند باید نسبت به برکناری او در آینده اطمینان حاصل کرد.
لوران فابیوس در جای دیگری از سخنانش می گوید که همکاری با ارتش سوریه تا زمانی که فرماندهی آن را بشار اسد بر عهده دارد ناممکن است. اما به محض این که انتقال سیاسی قدرت در سوریه آغاز و بشار اسد از فرماندهی ارتش این کشور برکنار شود می توان با ارتش سوریه (علیه گروه داعش) همکاری کرد.
وزیر امور خارجۀ فرانسه سپس با استناد به تجارب عراق و افغانستان می گوید که نیروهای غربی نباید در نبرد زمینی علیه گروه داعش درگیر شوند و این مهم را به عهدۀ نیروهای محلی نظیر مخالفان میانه رو اسد، عرب ها و کردهای سوریه بسپارند که می توانند در صورت نیاز عملیات شان را با ارتش سوریه طی دورۀ انتقالی هماهنگ کنند.
پنجشنبه گذشته، لوران فابیوس همکاری با ارتش سوریه بدون حضور بشار اسد را امکانپذیر دانست. در پی عملیات تروریستی سیزدهم نوامبر فرانسه می کوشد در مواضع اش در قبال بحران سوریه تجدید نظر کند و در عین حال مواضع روسیه و آمریکا را در خصوص این بحران به یکدیگر نزدیک سازد.
به گفتۀ ناظران چرخش در مواضع فرانسه گویای این مطلب است که سیاست بمباران داعش با شکست یا بن بست روبرو شده است. جان کری، وزیر امور خارجۀ آمریکا پنجشنبه گذشته در بلگراد گفت که بمباران هوایی داعش به تنهایی برای شکست دادن این گروه کافی نیست و رسیدن به این منظور نیازمند ورود نیروهای نظامی عرب و سوری در عرصۀ عملیات نظامی زمینی علیه گروه داعش است. وزیر امور خارجۀ آمریکا سپس حضور ارتش سوریه را در چنین کارزاری منتفی ندانست و گفت : اگر بتوان دورۀ انتقال سیاسی در سوریه را با موفقیت به انجام رساند، می توان به نزدیک شدن مواضع ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد و همچنین نزدیک شدن مواضع آمریکا و روسیه در جنگ علیه گروه داعش دست یافت.

.

Laurent Fabius *
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید