گفت‌وگوی اختصاصی با شارل هانری دو فوشه‌کور: اصالت ادبیات کلاسیک فارسی عشق است

صدا ۱۹:۱۲
شارل هانری دو فوشه‌کور در خانه‌اش
شارل هانری دو فوشه‌کور در خانه‌اش PHOTO: MOSTAFA KHALAJI / RFI PERSAN

گفت‌وگو از: مصطفی خلجی

تبلیغ بازرگانی

کتاب جست‌وجوی گوهر
کتاب جست‌وجوی گوهر www.editionsducerf.fr

به تازگی مقالات شمس تبریزی، با ترجمه شارل هانری دو فوشه‌کور در کتابی با عنوان "جست‌وجوی گوهر" (La quête du joyau) به زبان فرانسه منتشر شده است.

این استاد پیشین زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سوربن، دوازده سال پیش نیز دیوان حافظ را به فرانسه ترجمه و منتشر کرده بود.

آقای فوشه‌کور در این گفت‌وگو از کتاب جدید خود سخن می‌گوید و به تأثیر شمس تبریزی بر مولوی اشاره می‌کند.

با کلیک روی تصویر بالا به این گفت‌وگو گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید