ایران

قطعنامه گرد هم آئی فعالان جنبش زنان به مناسبت روز جهانی زن

زهرا رهنورد، در میتینگ انتخاباتی موسوی
زهرا رهنورد، در میتینگ انتخاباتی موسوی (Photo : Reuters)

 گروهی از فعالان جنبش زنان به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن، با حضور زهرا رهنورد، گرد هم آمدند و در پایان آن قطعنامه ای صادر کردند.

تبلیغ بازرگانی

در میان کسانی که در این گرد هم آئی شرکت کردند نام فاطمه راکعی فعال حقوق زنان و رئیس پیشین فراکسیون زنان در مجلس ششم جمهوری اسلامی دیده می شد. از او پرسیدم چگونه شد که علیرغم فشارها و محدودیت های بسیار برای نادیده گرفته شدن روز زن، این مراسم را برگزار کردند ؟ فاطمه راکعی خواست و آگاهی شماری از زنان گروههای مختلف برای احقاق حقوق پایمال شده را هدف اصلی این گرد هم آئی توصیف می کند و رفع کلیه تبعیض ها از کلیه قوانین کشور در ارتباط با زنان و تدوین قوانین روز آمد در مورد آنان را در صدر خواست های این قطعنامه قرار می دهد.

گفتگو با فاطمه راکعی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید