ایران / آمریکا

لغو مصونیت قضائی

در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی یک فوریتی به مجلس خواستار لغو "مصونیت قضائی " دولت آمریکا گردیدند.

تبلیغ بازرگانی

در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی یک فوریتی به مجلس خواستار لغو "مصونیت قضائی" دولت آمریکا گردیدند. به گزارش سامانه خبری "عصر ایران"، دولت آمریکا در سال دوهزارو هشت میلادی مصونیت برخی از کشورها ازجمله ایران را "مستثنی" اعلام کرد و بر همین اساس نمایندگان مجلس نیز بر اقدام متقابل قصد لغو مصونیت قضائی دولت آمریکا را دارند. درصورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی پیامد های آن برای دولت واشنگتن چه خواهد بود . در فقدان روبط سیاسی دیپلماتیک میان ایران و آمریکا طی سی ویک سال گذشته مفهوم حقوقی این مصوبه در روابط بین الملل چه می تواند باشد. این پرسش را دکتر"سعید محمودی" استاد روابط بین الملل در سوئد در میان نهادم . دکتر محمودی در استکهلم . گوش کنید :

گفتگو : دکتر سعید محمودی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید