ایران/ داخلی

مامورین نیروهای انتظامی و مبارزه با بدحجابی

درایران، مانند سال های گذشته، با آغاز فصول بهار تابستان، موضوع بی حجابی و یا بد حجابی در دستور کار دولت و نیروی انتظامی قرارگرفته است.

تبلیغ بازرگانی

اکنون سی و سه سال است که موضوع متقاعد کردن میلیون ها بانوی ایرانی به رعایت پوشش اسلامی درراس الویت های مقامات روحانی-سیاسی جمهوری اسلامی قرار داشته است که به گفته برخی ازجامعه شناسان و مقامات انتظامی موفقیتی به دنبال نداشته است.
شخص رهبرجمهوری اسلامی بارها دراین مورد هشدارداده است. آیت الله علی خامنه ای در همین ماه گذشته، دربیست و سوم اردیبهشت، دردیداربا جمعی از مداحان سراسرایران تاکیدکردکه " مظاهرخودنمائی، بی تقوائی و رعایت نکردن حجاب آثارمخرب وماندگاری براخلاق وسیاست جامعه دارد".
این درحالی است که همزمان به سخنان آیت الله خامنه ای سردارپاسداراحمدی مقدم :" کم کاری و بی توجهی دستگاه های مسئول درباره عفاف و حجاب را "نگران کننده" دانسته و ازاینکه بسیاری تنها نیروی انتظامی را مسئول برخورد با بدحجابی درجامعه می دانند انتقاد کرده است".
شاید به همین دلایل بوده است که یک مقام سیاسی-روحانی حکومتی پیشنهاد تازه ای را ارائه کرده است که می تواند بردامنه دشواری زنان ایرانی بیفزاید. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، ازجناح اصولگرایان حکومتی درایران، درباره راه کارهای حفظ حجاب درجامعه گفته است:" جلوگیری ازاشتغال و تحصیل زنان بی حجاب ادارات دولتی و دانشگاه ها یکی از راه کارهای پیشنهاد شده است که به گفته وی محمود احمدی نژاد با آن موافقت نکرده است".
دریک گفت و گوی تلفنی با خانم الاهه بقراط روزنامه نگاروتحلیگر رویدادهای ایران ازوی پرسیدم مسئله حجاب درفلسفه سیاسی و اندیشه راهبردی نظامی اسلامی چه جایگاهی دارد و چرا چنین حساس به نظرمی رسد. الاهه بقراط درآلمان. گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید