ایران/ حکومت

مجلس خبرگان رهبری درایران: منشاء مشروعیت حکومت رای مردم نیست

برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری
برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری

به دنبال درگیری یک جدل فقهی میان حسن روحانی و آیت الله مکارم شیرازی پیرامون حق مردم درحاکمیت، مجلس خبرگان رهبری روزسه شنبه/ 21 ژوئن/ با انتشاریک بیاینه رسمی طرح چنین پرسشی را "تفرقه آمیز" درجامعه دانست و خواستارپایان آن شد. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری ایرانی "تسنیم" مطالب و شبهات پیرامون نقش مردم درحکومت اسلامی، مجلس خبرگان رهبری دربیانیه ای، نسبت به طرح مسائل تفرقه امیز درجامعه هشدارداد.
مجلس خبرگان رهبری دربیانه ی هشداردهنده خود پیرامون "نقش مردم درحکومت اسلامی" این نظریه را که رای و نظرمردم منشاء مشروعیت حکومت اسلامی است مردود و مغایربا فقه اسلامی دانسته است.
بحث از انجایی آغاز شد که حسن روحانی درهفته های اخیربا اشاره به شرکت مردم درانتخابات و مسئولیت رئیس جمهوری اسلامی با نقل یک جمله از "علی ابن ابی طالب" در نهج البلاغه، گفته بود که "رای و نظرمردم هدیه دنیای غرب بعد ازرنسانس برای ما نیست، ما دارای مذهب و مرام دینی هستیم که امیرالمومنین مبنای حکومت و فرمانروایی را، رای مردم قرارداده است".
به دنبال این سخنان حسن روحانی ایت الله مکارم شیرازی، ازمراجع تقلید شیعیان در "قُم"، با انتقاد ازنظریات حسن روحانی گفته بود: انتخاب حاکم اسلامی به عهده مردم نیست، بلکه خداوند باید ولی را تعیین کند.
وی می گوید: حسن روحانی تنها یک جمله ازنهج البلاغه را دیده و بحث کرده است، درحالیکه یکی ازمسلمات مذهب شیعه این است که "امام را خدا و نه آرای مردم تعیین می کند".
مجلس خبرگان رهبری دربیانیه خود با تائید نظریه ی آیت الله مکارم شیرازی می نویسد: بحث پیرامون مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی و تصدی ولایت وحاکمیت مبتنی بر آرای مردم با مبانی دینی متعارض و ناسازگاراست و درجامعه اسلامی هدایت مردم و زعامت سیاسی و اجتماعی، متوقف برخواست و نظرو رای مردم نیست، بلکه باید گفت که ولایت روح اسلام است، واحکام بدون پشتوانه آن قدرت اجرایی خود را ازدست می دهد.
بیانیه تاکید می کند که "بیعت با پیامبراکرم و ائمه اطهاربه معنای مشروعیت بخشی به حکومت پیامبرو یا امام توسط مردم و بیعت کنندگان نمی باشد، بلکه تاکیدی براعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است، بنا براین، نباید آن را با رای مردم و انتخابات دردوران معاصرمقایسه کرد.
بیانیه درپایان یاد آوری می کند که: مجلس خبرگان رهبری، با اذعان به نقش و جایگاه مردم دراستقرار و استمرارحکومت اسلامی، براهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشاء مشروعیت نظام اسلامی بوده و مردم سالاری دینی را به ارمغان آورده است و امروز درولایت فقیه تجلی یافته، اصرارداشته و برضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی و اجتناب ازبحث جدلهای تفرقه انگیزتاکید می نماید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید