ایران

محسن میردامادی با وثیقه ای معادل ٤٥٠ هزار دلار از زندان آزاد شد.

محسن میردامادی
محسن میردامادی

محسن میردامادی دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی بعدازظهر چهارشنبه با پرداخت وثیقه ای معادل ٤٥٠ هزار دلار از زندان آزاد شد.

تبلیغ بازرگانی

محسن میردامادی دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی بعدازظهر چهارشنبه با پرداخت وثیقه ای معادل ٤٥٠ هزار دلار از زندان آزاد شد.
محسن میردامادی در آغاز اعتراض های خیابانی به نتیجۀ انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اسلامی دستگیری و روانه زندان شد. قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی در آخرین اقدام خود کلیه فعالیت های حزب مشارکت را ممنوع اعلام کرد.
هزاران نفر از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و حقوق بشر و شهروندان ساده ایرانی به اتهام های مشابه و یا به دلیل شرکت در تظاهرات خیابانی دستگیر و بعضاً محاکمه شده اند. تاکنون شماری از دستگیرشدگان به اعدام محکوم شده اند و حکم اعدام در مورد تعدادی از محکومان نیز به اجرا گذاشته شده است.
در روزهای گذشته دهها نفر از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی دستگیر شده که خواستار تجدید نظر در احکام خود شده اند به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید