ایران / یمن

محکومت دو یمنی به جرم جاسوسی برای ایران

تبلیغ بازرگانی

دادگاه تجدید نظر شهرصنعاپایتخت یمن ،حکم اعدام دو شهروند این کشور را به جرم "جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران " مورد تائید قرار داد.
این دویمنی اهل "عدن" درجنوب یمن ، در ماه مارس گذشته در دادگاه بدوی به همین اتهام محکوم به اعدام شده بودند. یک متهم سوم در این دادگاه از اتهامات وارد تبرئه شده بود .
به گزارش خبرگزاری فرانسه "عبدالکریم لالجی "سی وسه ساله و "هانی محمد " سی و یک ساله اعلام داشته اند ، که برای ابطال این احکام ، به دیوان عالی کشور مراجعه خواهند کرد.

دوجوان یمنی متهم هستند که از سال هزارونهصدو نود و هفت تا سال دوهزارو هشت ، اطلاعات سری یمن را دراختیار دولت تهران قرار داده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید