ترکیه / ایران

مخالفت اردوغان با تحریم های تازه

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه (Photo : Reuters)

نخست وزیر ترکیه :مجازات هائی که تا کنون وضع و اعمال شده است هیچ نتیجه ای نداشته و اعمال یک رشته مجازات ها و تحریم های دیگر نیز مثمر به ثمری نخواهد بود. ترکیه بر این باور است که مجازات ها و تحریم های اقتصاد ی و به ویژه توسل به گزینۀ نظامی دارای پیامدهای سنگینی برای سراسر منطقه خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، امروز (سه شنبه) در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گفت اعمال مجازا ت های دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پروندۀ هسته ای این کشور به نتیجه ای منجر نخواهد شد.

نخست وزیر ترکیه افزود مجازات هائی که تا کنون وضع و اعمال شده است هیچ نتیجه ای نداشته و اعمال یک رشته مجازات ها و تحریم های دیگر نیز مثمر به ثمری نخواهد بود.

خبرگزاری فرانسه ضمن مخابرۀ سخنان نخست وزیر ترکیه این نکته را به گزارش خود اضافه می کند که آنکارا طرفدار و خواهان حل و فصل مناقشۀ هسته ای ایران از راه گفتگو و مذاکره است. ترکیه بر این باور است که مجازات ها و تحریم های اقتصاد ی و به ویژه توسل به گزینۀ نظامی دارای پیامدهای سنگینی برای سراسر منطقه خواهد بود.

این خبرگزاری در دنبالۀ گزارش خود به این مسأله می پردازد که جامعۀ بین المللی تهران را به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم می کند. اتهامی که به کرات از سوی جمهوری اسلامی ایران رد شده است. تهران نیز به نوبۀ خود همواره بر این امر که فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است پی فشرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید