ایران/ فرانسه

مراسم بزرگداشت شجاع الدین شفا در وزارت فرهنگ فرانسه

مراسم بزرگداشت شجاع الدین شفا، با سخنرانی برخی از مقامات سیاسی و فرهنگی فرانسوی و ایرانی از جمله، وزیر فرهنگ فرانسه در پاریس برگزار شد. این بزرگداشت، که بنوعی بزرگداشت از فرهنگ با سابقه ایران محسوب می شود، بنا بود در زمان حیات این شخصیت فرهنگی انجام شود.

تبلیغ بازرگانی

عصر روز سه شنبه مراسمی برای بزرگداشت شجاع الدین شفا، نویسنده و مترجم ایرانی در وزارت فرهنگ فرانسه برگزار شد.

در این مراسم شماری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی ایرانی و فرانسوی شرکت داشتند.

فردریک میتران، وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه و پروفسور لوکوک، پژوهشگر و استاد مدرسه عالی لوور، سخنرانان فرانسوی این برنامه بودند.

سیروس آموزگار، روزنامه نگار و از دوستان نزدیک شجاع الدین شفا و همچنین فرح دیبا، شهبانوی سابق ایران نیز سخنانی در گرامیداشت یاد وی ایراد کردند.

شجاع الدین شفا، کارهای بسیاری در زمینه تاریخ و ادبیات ایران انجام داده بود و در معرفی ادبیات جهان به ایرانیان و فرهنگ ایران به جهانیان، فعالیت مؤثری داشت.

شجاع الدین شفا تحصیلات خود را ازقم آغاز کرد و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشته ادبیات فارسی، مدارج بالاتر آموزشی را در بیروت و فرانسه ادامه داد.

وی بجز دوره کوتاهی فعالیت سیاسی، بقیه عمر خود را به خدمات فرهنگی گذراند و پیش از خروج اجباری از ایران در سال 1979، آخرین پست وی در ایران ، معاونت فرهنگی وزارت دربار و مسئولیت ساخت "کتابخانه ملی پهلوی" بود.

شجاع الدین شفا، در شامگاه هفدهم آوریل سال 2010 میلادی در پاریس درگذشت.

آخرین کتاب شجاع الدین شفا، "معمای ادیان" نام دارد که پس از درگذشت وی منتشر می شود.این کتاب سیری تحقیقی دربارۀ ادیان توحیدی است و درباره منشأ الهی قرآن نوشته شده است.

داریوش شفا، فرزند شجاع الدین شفا، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه خبر می دهد که کتاب "معمای ادیان" از امروز پخش می شود. او اهمیت خاصی برای این کتاب قائل است زیرا چنانچه خود می گوید، نوشتن آن را در ساعت هشت شب روز جمعه، درحالیکه به زحمت صدای پدرش را می شنیده، تمام کرده است. شجاع الدین شفا با آرامشی ناشی از اتمام کارش، ساعت چهار صبح روز شنبه فوت کرد.

داریوش شفا، توضیح می دهد که وزارت فرهنگ فرانسه در صدد تدارک مراسم بزرگداشت شجاع الدین شفا در زمان حیات او بوده است اما مرگ مهلت نداد و این مراسم پس از فوت او انجام گرفت.

داریوش شفا، نام پدر را از فرهنگ ایران جدا نمی بیند و به همین دلیل، بزرگداشت از او را به منزله بزرگداشت از فرهنگ ایران می داند. این موضوع در سخنرانی طولانی فردریک میتران، وزیر فرهنگ فرانسه نیز مشهود بوده است .داریوش شفا با اشاره به بخشی از سخنان فردریک میتران، می گوید که این مقام، فرهنگ ایران را فرهنگی چند هزار ساله خوانده که به فرهنگ دنیا کمک کرده است. او افزوده است که این فرهنگ، در حال حاضر در خطر است و شجاع الدین شفا از آن دفاع می کرد.

فرزند شجاع الدین شفا، خبر می دهد که در آینده بنیادی برای تأیید و توسعه فرهنگ ایران، به نام شجاع الدین شفا، تأسیس می شود که چنانچه استاد می خواست وعمل می کرد به گسترش فرهنگ ایران کمک کند.
 

گفتگو با داریوش شفا

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید