ایران

مسئولان سپاه: نیروی قدس در سوریه حضور مؤثر دارد

یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا، «به حضور مؤثر نیروی قدس در سوریه» اشاره کرد. ساعتی بعد، این خبر از سایت خبرگزاری ایسنا حذف شد. در این گفتگو، سردار اسماعیل قاآنی اعتراف کرد که «تا وقتی درسوریه نبودیم کشتار های مردم زیاد بود اما با حضور جمهوری اسلامی جلوی کشتارهای بزرگ گرفته شد». یک روز قبل، رژیم دمشق نود نفر را در شهرحوله کشت.

تبلیغ بازرگانی

سردار اسماعیل قاآنی- جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی گفت: «اگر جمهوری اسلامی در سوریه حضور نداشت کشتار مردم آن چند برابر شده بود».
وی این سخنان را درمصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری ایسنا بیان کرد اما ساعتی بعد، این مصاحبه از سایت خبرگزاری ایسنا حذف شد.

سردار قاآنی در این گفتگو با اشاره به «حضور موثر نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه» گفته بود: «تا وقتی در سوریه نبودیم کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتار های بزرگ در سوریه گرفته شد».
در این مطلب توضیح داده نشده که جلوگیری «فیزیکی وغیرفیزیکی» از کشتار به چه معناست. اما درست یک روز پیش از ادای این سخنان، حملات سنگین رژیم دمشق به شهر حوله، نزدیک به نود قربانی گرفت. جامعۀ جهانی، بویژه کاربرد اسلحۀ سنگین را درسرکوب مردم سوریه محکوم کرده است.

جانشین فرمانده نیروی قدس افزوده است: «با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده ایم ، اما سوریه جفرافیای مقاومت است وعلت فشارهای آمریکا و اسرائیل به این دلیل است که دیدند تصرف آن امکان پذیر نیست».

سردار قاآنی سپس در مورد نقش نیروی قدس در «بیداری اسلامی» در منطقه می‌گوید: «بیداری اسلامی تنها مربوط به نیروی قدس نمی شود بلکه این نیرو در کنار نیروهای دیگرکار خود را انجام داد و این ادامه خواهد داشت».
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید