نادر فتوره چی با شکایت داماد وزیر دولت روحانی راهی زندان شد

نادر فتوره‌چی
نادر فتوره‌چی انصاف نیوز

با شکایت محمد امامی، از تهیه کنندگان سریال شهرزاد نادر فتوره چی روزنامه نگار مقیم تهران دستگیر و زندانی شد.  نادر فتوره چی در سال ۱٣۹۵ پرسش هایی در مورد سرمایه گذاری سریال شهرزاد مطرح کرده بود. در پی این پرسش ها بسیاری از کاربران اینترنتی تأمین منابع مالی این سریال را با پروندۀ اختلاس از صندوق ذخیرۀ فرهنگیان مرتبط دانسته بودند.

تبلیغ بازرگانی

در خرداد ماه سال ٩٦ محمد امامی در شهر تورنتو کانادا خبر داد که شکایتی را علیه نادر فتوره چی، به اتهام "تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی" به جریان انداخته است.

دیروز یکشنبه ٢٨ مرداد ماه شاهرخ فتوره چی، گفت که در پی این شکایت، برادرش نادر فتوره چی به دلیل ناتوانی از تأمین قرار وثیقه و کفالت روانه زندان شد.

در حالی که از محمد امامی به عنوان سرمایه گذار سریال شهرزاد و داماد محمد شریعتمداری وزیر صنعت و تجارت در دولت حسن روحانی یاد می شود، سرمایه گذار اصلی سریال شهرزاد که داماد محمد شریعتمداری نیز هست، سید محمد هادی رضوی نام دارد. محمدهادی رضوی که مدیر یک گروه اقتصادی بزرگ به نام "فاطمی" است عمداً و برای پنهان نگاه داشتن هویت خود محمد امامی را از آغاز به عنوان سرمایه گذار فیلم شهرزاد معرفی کرده است. در واقع، بعید نیست که شاکی اصلی در پروندۀ نادر فتوره چی، در اصل محمد هادی رضوی داماد وزیر دولت حسن روحانی باشد.       

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید