چین

نمایشگاه جهانی شانگهای

افتتاح نمایشگاه جهانی شانگهای
افتتاح نمایشگاه جهانی شانگهای

نمایشگاه جهانی شانگهای که کار خود را طی شش ماه – تا اوایل آبان ماه- ادامه خواهد داد، به ادعای مقامات چینی مجموعاً بیش از صد میلیون تماشاگر خواهد داشت.اما برخی مخالفان دولت چین می گویند که تعداد تماشاگران این نمایشگاه بسیار کمتر خواهد بود.  

تبلیغ بازرگانی

نمایشگاه شانگهای که بزرگ ترین نمایشگاه جهانی تاریخ لقب گرفته، پس از مراسم روز جمعه، کار رسمی خود را یک روز بعد، با حضور رییس جمهوری کشور، هوجین تائو، آغاز خواهد کرد.

این نمایشگاه که حدود پنج کیلومتر مربع وسعت دارد، به ادعای مقامات چینی باید طی شش ماه فعالیت خود، پذیرای صد میلیون تماشاگر باشد که احتمالاً فقط پنج درصد آنها تماشاگران خارجی خواهند بود.
مجموعاً ١٨٩ کشور در این نمایشگاه غرفه دارند.

دوسال پس از بازی های المپیک پکن، چین که سومین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود، قصد دارد با برگزاری نمایشگاه شانگهای چهرۀ مترقی و تازه ای از خود به جهانیان بنمایاند.

شعار اصلی این نمایشگاه "زندگی بهتر، شهر بهتر" انتخاب شده و یکی از درونمایه های اصلی آن، توسعۀ پایدار و شهرسازی هماهنگ با محیط زیست طبیعی است.

به گفتۀ رسانه های محلی، شهر شانگهای که پایتخت اقتصادی چین است، برای آماده ساختن تأسیسات زیربنایی نمایشگاه نزدیک به چهل میلیارد یورو خرج کرده که این، بیشتر از بودجۀ بازی های المپیک دو سال قبل پکن است.

تنها موضوعی که در این میان به تبلیغات دولت چین لطمه زده، اعتراض های سازمان های حقوق بشری، و پشتیبانی آنها از مخالفان چینی است که در شرایط کنونی مجبور به سکوت شده اند.

Un feu d'artifice jaillit de la tour Perle orientale.
Un feu d'artifice jaillit de la tour Perle orientale.

Le pavillon de la Chine.
Le pavillon de la Chine.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید