ایران

نگرانی احمد جنتی از طرفداران رابطه با آمریکا در دولت احمدی نژاد

احمد جنتی
احمد جنتی

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که دیگر سکوت را در مورد برخی افراد در مناصب سیاسی دولت دهم  جایز نمی داند، زیرا به گفتۀ وی آنان سرگرم اقدام خطرناک نزدیک کردن کشور به آمریکا و "دشمنان اسلام" هستند. تقی رحمانی دراینباره توضیح می دهد...

تبلیغ بازرگانی

 آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و از حامیان سرسخت دولت محمود احمدی نژاد گفته است که در گذشته به دلیل مصلحت اندیشی و جلوگیری از سوءاستفادۀ مخالفان از علنی کردن برخی انتقادها به دولت پرهیز می کرده، ولی سکوت را از این پس جایز نمی داند. دبیر شورای نگهبان در ادامه افزوده است که در دولت احمدی نژاد افرادی در پست های سیاسی هستند که به گفتۀ او در عزل و نصب ها دخالت نابجا می کنند و مایلند کشور را به آمریکا نزدیک کنند. دبیر شورای نگهبان این اقدام را خطرناک خوانده و در ادامه افزوده است : این افراد می خواهند آیندۀ سیاسی خود را تضمین کنند. دبیر شورای نگهبان سپس گفته است : "اشتباه بزرگی است اگر کسی گمان کند برای رفع مشکلات کشور باید از آمریکا و دشمنان اسلام کمک گرفت."
 از مهمان این بخش از چشم انداز آقای تقی رحمانی از فعالان ملی-مذهبی در ایران می پرسم : اولا منظورم آقای جنتی چه افرادی است و ثانیاً این دست از انتقادها آنهم از طرف دبیر شورای نگهبان تازگی ندارد؟
در پاسخ به این پرسش، تقی رحمانی می گوید : بعید نیست که منظور آیت الله جنتی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پرنفوذ دفتر ریاست جمهوری باشد که مواضع اش در تعامل و نزدیکی با جامعۀ جهانی بر کسی پوشیده نیست. اما، فراتر از رحیم مشایی، می توان گفت خود رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد نظراتی مشابه دارد و در عین حال متاثر از افکار مشاور نزدیک خود اسفندیار رحیم مشایی است. اثبات این ادعا خود سخنان رئیس جمهوری، به ویژه سخنرانی اخیر او در نیویورک است که دائماً رئیس جمهوری آمریکا را به عادی کردن مناسبات کشورش با ایران فرامی خواند. از نظر تقی رحمانی وجود این دست نظرات هم در دولت آقای احمدی نژاد تصادفی نیست. زیرا، محمود احمدی نژاد با وعدۀ تقسیم پول نفت و ایجاد رفاه و پیشرفت مادی طی دو دوره روی کار آمده است. لذا، او نیک می داند که اعمال تحریم های بین المللی و بعضاً تشدید آنها بزرگترین مانع او نه برای تحقق این اهداف، که دسترسی لازم به درآمدهای نفتی و ایجاد نوعی ثبات مادی و اجتماعی در کشور به شکرانۀ همین درآمدهاست. به همین خاطر در انگارۀ او و دیگر مقامات دولت دهم تعامل با آمریکا ترجیحاً جای تقابل با آن را می گیرد...

تقی رحمانی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید