نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد مرگ احمد شاملو جلوگیری کردند + سخنان فریبرز رئیس‌دانا

دوم مرداد ماه گورستان امامزاده طاهر کرج
دوم مرداد ماه گورستان امامزاده طاهر کرج

نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد مرگ احمد شاملو در گورستان امام زاده طاهر کرج جلوگیری کردند. بر اساس گزارش ها اینبار نیروهای امنیتی و انتظامی از روز جمعه در گورستان امام زاده طاهر بیتوته کرده بودند تا اینکه در روز دوشنبه، دوم مرداد، با قُرق کردن کامل گورستان نگذاشتند صدها ایرانی دوستار شاعر بزرگ معاصر ایران شاخ گلی بر مزار وی بگذارند.

تبلیغ بازرگانی

از ظهر روز دوشنبه مأموران اطلاعاتی و پلیس در مقابل گورستان مستقر شدند و از ورود اعضای کانون نویسندگان ایران و کسانی که مظنون به شرکت در مراسم سالگرد مرگ احمد شاملو بودند، جلوگیری کردند. آنان ورودی گورستان را بستند و جمعیت شرکت کننده در مراسم را به دو نیمه تقسیم کردند : نیمی که در بیرون گورستان در محاصرۀ پلیس بود و نیم دیگری که در داخل گورستان با ارعاب و اهانت مأموران اطلاعاتی روبرو بود.

نیروهای امنیتی چند تن از اعضای کانون نویسندگان و شرکت کنندگان در مراسم از جمله بهنام ابراهیم زاده، بکتاش آبتین و فریبزر رئیس دانا را برغم بیماری موقتاً دستگیر و با آنان بدرفتاری کردند.

فریبرز رئیس‌دانا در این رابطه به رادیو "ار اف ای" می‌گوید: این محدودیت‌ها همه ساله وجود داشته است و اتفاق تازه‌ای نیست...

سخنان فریبرز رئیس‌دانا

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید