ایران

چه کسانی خواستار محدود شدن قدرت آیت الله خامنه ای هستند؟

(Photo: Reuters)

آیت الله محمد یزدی، رئیس دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبری، بی آنکه از فرد خاصی نام ببرد گفت : کسانی و حتا "برخی شخصیت های برجستۀ کشور" قصد دارند قدرت و اختیارات آیت الله خامنه ای را محدود کنند. ابوالحسن بنی صدر در مورد سخنان آیت الله یزدی توضیحاتی داده است...

تبلیغ بازرگانی

آیت الله محمد یزدی رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری بی آنکه از فرد یا افراد خاصی نام ببرد، گفت : کسانی قصد دارند وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را محدود کنند و معتقدند که مجلس خبرگان رهبری هم باید برای وظایف ولی فقیه مدت زمان تعیین نماید.
عضو هیئت رئیسۀ مجلس خبرگان رهبری سپس ابراز تأسف کرده که "حتا برخی از شخصیت های برجستۀ کشور" به این قبیل نظرات توجه می کنند.
اما افرادی که قصد محدود کردن قدرت آیت الله خامنه ای را دارند و آیت الله یزدی به صراحت از آنان نام نمی برد، چه کسانی هستند؟
ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری پیشین ایران در پاسخ به این پرسش می گوید : بعد از آیت الله منتظری که ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک دانسته بود، مهمترین فردی که این اواخر خواستار محدود شدن اختیارات رهبر جمهوری اسلامی شده، رئیس مجلس خبرگان رهبری علی اکبر هاشمی رفسنجانی است.
به گمان ابوالحسن بنی صدر کسان دیگری همانند آقایان موسوی، کروبی و خاتمی که خواستار "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" هستند منظور آقای محمد یزدی هستند. ابوالحسن بنی صدر سپس می افزاید : مهمترین کسانی که مخالف ولایت فقیه هستند و آقای یزدی باز از آنان نامی نمی برد مردم ایران هستند که از ده ماه پیش در خیابان ها فریاد می زنند "مرگ بر اصل ولایت فقیه"، "مرگ بر دیکتاتور". ابوالحسن بنی صدر تصریح می کند که نفس مطرح شدن موضوع محدود کردن اختیارات رهبری، آنهم از سوی آیت الله یزدی گویای موقعیت تضعیف شدۀ رهبر جمهوری اسلامی و ای بسا انزوای او در درون قدرت است و همین ضعف و انزوای رهبری است که افرادی همچون آیت الله یزدی را وحشت انداخته است.

گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید