ایران

چه کسانی در بستن خانه سینما منافعشان تامین میشود؟

شهاب عموپور سینماگر مقیم پاریس معتقد است کسانی که در های خانه سینما را-بکمک رئیس سازمان سینمائی - بسته اند، مشخص است که در سالهای اخیر چه بلائی بر سر سینمای ایران آوردند و هنوز هم دست نمی کشند.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه شب گذشته ماموران حراست وزارت ارشاد ساختمان خانه سینما را به تصرف در آورده و در ورودی آنرا پلمب کردند ، صبح امروز گروهی از سینماگران در مقابل در خانه سینما تجمع اعتراضی بر پا کردند که با دخالت ماموران انتظامی پراکنده شد.
فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما صبح امروز خطاب به خبرنگاران تصرف و پلمب خانه سینما را " غیر قانونی " توصیف کرد و آنرا یک "تصرف عدوانی" نامید.
این اتفاقات زمانی بوقوع می پیوندند که حدود دو هفته قبل محمود احمدی نژاد دستور بازگشائی خانه سینما را صادر کرده بود.
جواد شمقدری رئیس سازمان سینمائی در یک مصاحبه به خبرنگاران توضیح داد که اختلافات بر سر خانه سینما ناشی از " تفاوت نگاه " بین سینماگران متشکل در خانه سینما با " جریانی است که 27 سال بر سینمای ایران حاکم بود"

در گفتگوئی با شهاب عمو پور - سینماگر مقیم پاریس – وی معتقد است کسانی که در های خانه سینما را بسته اند، مشخص است که در سالهای اخیر چه بلائی بر سر سینمای ایران آوردند و هنوز هم دست نمی کشند. آنها در این روزهای باقی مانده دولت ، با استفاده از رانت هائی که در اختیار دارند باز هم دیشب همین بلا را بر سر خانه سینما آوردند.
به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید