ایران

کاهش خرید نفت ایران بدون اعلام تحریم ها

با تشدید بحران در روابط ایران و کشورهای غربی پیرامون برنامه های اتمی این کشور، سه عضو دائمی شورای امنیت (فرانسه، آمریکا، انگلستان) و آلمان در حال آماده کردن فهرست تازه ای از تحریم های احتمالی علیه ایران هستند.در این میان روسیه و چین نیزعلی رغم مخالفت های قبلی به مواضع غرب در نحوه برخورد به پرونده اتمی ایران نزدیکی بیشتری نشان می دهند.

تبلیغ بازرگانی

  در این میان گزارش های بسیاری در هفته های اخیر نشان می دهد که بسیاری از شرکت های خریدار نفت ایران حتی بدون طرح مسئله در شورای امنیت و یا دخالت دولت های غربی روابط تجاری خود با ایران را تقلیل داده اند که از آن جمله اند شرکت هائی مانند "لوک اویل" روسی ، کاهش خرید نفت خام ایران از سوی چین و یا قطع خرید نفت ایران از سوی یک شرکت هندی و یا خودداری برخی از شرکت های نفتی از فروش بنزین به ایران.

رضا تقی زاده تحلیگر مسائل ایران در انگلستان می گوید "تحریم نفت ایران بی سرو صدا در حال انجام است".این کارشناس امورایران می گوید :

گفتگو با رضا تقی زاده تحلیگر مسائل ایران در انگلستان
رحمت قاسم بیگلو

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید