ایران

کروبی : رژیم شاه چنین رفتاری با مردم نداشت

مهدی کروبی در مصاحبه ای با روزنامه ايتاليايی کوریره دلا سرا، همچنان تکرار می کند که دولت کنونی ایران شرعی نیست.او می گوید که خود را رهبر جنبش سبز نمی داند، و سپس توضیح می دهد که بحث بر سر براندازی رژیم نیست و هدف، انجام اصلاحات است. مهدی کروبی به شدت از خشونت رژیم انتقاد می کند و حتی می گوید که در زمان شاه، نیروهای مسلح ملاحظۀ بیشتری از خود نشان می دادند. 

تبلیغ بازرگانی

بخش های اصلی مصاحبۀ مهدی کروبی را سایت سحام نیوز نقل کرده است.
وی در گفتگو با روزنامه ايتاليايی کوریره دلا سرا، می گوید: "بحث ما براندازی نظام نيست بلکه اصلاح است. هنوز به جمهوری اسلامی معتقدم ولی نه به جمهوری اسلامی اينچنينی!... جمهوری اسلامی که انتخابات آزاد داشته باشد و نه انتخابات مهندسی شده. از طرفی به اسلام مترقی،اسلام رافت،اسلام محبت معتقدم و نه اسلام خشونت و اسلام خرافی"...

مهدی کروبی در پاسخ به خبرنگار ایتالیایی که می پرسد "تحت چه شرايطی آماده مصالحه با احمدی نژاد هستيد"، می گوید: "من خودم را رهبر جنبش مردمی سبز نمي دانم. [...] من با احمدی نژاد نه دعوای شخصی دارم و نه صلح و سازش! ما دولت آقای احمدی نژاد را دولت مستقر مي دانيم و بايد پاسخگو باشد ولی دولت را شرعی و قانونی نمي دانيم. از طرفی ديگر من کسی نيستم که بخواهم با کسی مصالحه کنم. مردم بايد تشخيص دهند که با دولت مصالحه کنند يا نه! مردم به اين دولت اشکال دارند و مردم اند که مديريت را قبول ندارند.مردم قبول ندارند اين شيوه ای را که احمدی نژاد در برخورد با دنيا در پيش گرفته است و ما هم جزئی از همان مردم هستيم".

مهدی کروبی در این مصاحبه با اعمال تحریم علیه ایران مخالفت می کند و می گوید "تحريم ايجاد فشار بر مردم است".
وی در عین حال از سیاست خارجی دولت انتقاد می کند و می گوید: "دولت ايران از يک طرف به دولت آمريکا نامه مي نويسد و از طرف ديگر حرفهای تند و تيز بر ضد دولت آمريکا می گويد. متضاد عمل کردن در روابط بين الملل پاسخ نمي دهد".

در متن انگلیسی این گفتگو که روی سایت روزنامۀ کوریره دلا سرا قرار دارد، پرسش و پاسخ دیگری دیده می شود که در ترجمۀ فارسی سایت سحام نیوز نقل نشده است.

در متن انگلیسی، خبرنگار از کروبی می پرسد: "وقایع ماه های اخیر با انقلاب سال ١٩٧٩ مقایسه شده است. شما خشونت سرکوب را با زمان شاه مقایسه کردید، اما گفتید که ارتش شاه ملاحظۀ بیشتری از خود نشان داد. آیا شباهت های دیگری میان امروز و آن دوران می بینید؟"

کروبی پاسخ می دهد: "رژیم شاه تا مغز استخوان فاسد بود. اما چنین رفتاری با ملت نداشت. نیروهای مسلح با نتایج انتخابات چکار دارند؟ چرا در روز ٢٢ بهمن با مردم چنین کردند؟... در زمان شاه قواعدی وجود داشت. آنها مردم را در مسجد دستگیر نمی کردند که تا سرحد مرگ کتکشان بزنند، حتی قبل از آن که در مقابل دادگاه حاضر شوند. این رژیم بدون حکم قضایی مردم را دستگیر کرده، کتک زده و در بازداشت نگاه داشته".

روزنامۀ ایتالیایی سپس یادآوری می کند که کروبی تجاوز به بازداشت شدگان را افشا کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید