افغانستان، کنفرانس ژنو

کنفرانس حمایت از مردم و دولت افغانستان، پیشرفت‌های انجام گرفته در این کشور را ارزیابی می‌کند

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در کنفرانس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان – ژنو، ٢٧ نوامبر ٢٠١٨
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در کنفرانس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان – ژنو، ٢٧ نوامبر ٢٠١٨ UNAMA News

کنفرانس حمایت از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات در این کشور که از امروز در ژنو آغاز بکار کرده است، به بررسی تعهدات دو جانبه از سوی جامعه بین‌المللی در تامین نیازهای این کشور و از سوی کابل در اجرای طرح‌های توسعه می‌پردازد. رئیس جمهوری، رئیس اجرائی دولت و شماری از وزیران افغانستان، و نمایندگان عالیرتبۀ بیش از ۵٠ کشور جهان در این کنفرانس شرکت دارند.

تبلیغ بازرگانی

گردهمائی برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان، در چهارچوب طرح «دهه توسعه و پیشرفت» در این کشور که در سال ٢٠١١ همزمان با کنفرانس بُن اعلام شد، برگزار می‌شود. هدف از این همایش  ارزیابی چگونگی پرداخت تعهدات مالی برعهده گرفته شده توسط کشورهای گوناگون و بررسی چگونگی بکارگرفتن آن در بهبود موقعیت افغانستان است. در گردهمائی ژنو، که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ٢٧ و ٢٨ نوامبر/ ٦ و ٧ قوس برپاست، چگونگی استفاده از ١۵ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلاری را که جامعۀ بین‌المللی در کنفرانس بروکسل در سال ٢٠١٦ در اختیار کابل گذاشت و پیشرفت‌هائی را که در دو سال گذشته در زمینه‌های گوناگون در این کشور بدست آمده است، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.  

چالش اساسی این اجلاس برای مقامات افغانستان اینست که با گزارش اقدامات صورت گرفته بویژه در زمینۀ تقویت ساختارهای دموکراتیک و رفاه مردم، اعتماد جامعۀ جهانی را حفظ کنند. چالش پیش روی سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان نیز اینست که همبستگی و حمایت خود را، به رغم دشواری‌های فراوان، تجدید و تشدید نمایند.

در روز نخست کنفرانس، امروز، جلسات موضوعی به بررسی اقدامات صورت گرفته و نیازهای آینده در زمینه‌های گوناگون، برای مثال در بارۀ آموزش‌های حرفه‌ای برای زنان، توسعۀ بخش خصوصی، ایمنی غذائی و یا امور مربوط به جمعیت جابجا شده می‌پردازد. سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های غیر دولتی در این جلسات، کارنامه و برنامه‌های خود را ارائه می‌کنند. در نشست عمومی فردا، رئیس جمهوری افغانستان، دیگر مقامات این کشور و نمایندگان عالیرتبۀ کشورهای حاضر به تشریح اقدامات و تعهدات خود خواهند پرداخت.

در همین حال با توجه به حضور مقامات و هیئت‌های نمایندگی متعدد در این همایش، دیدارهای دوجانبه و چندجانبۀ گوناگونی نیز در برنامۀ کار کنفرانس گنجانده شده است.

تردیدی نیست که جنگ و ناامنی در مناطق مختلف کشور و عملیات تروریستیِ تقریباً روزمره از مهمترین تهدیدات کنونی در افغانستان است و صلح با طالبان و بازگرداندن آرامش و امنیت به این کشور مهمترین چالش در برابر مقامات محسوب می‌شود.

با این حال، خشکسالی گسترده، فساد اداری، فقدان ساختارهای اقتصادی و صنعتی و نبود کار برای جوانان از دیگر تهدیدات پُراهمیت دیگری است که آیندۀ این کشور را در خطر قرار داده است.

جامعۀ جهانی در کنفرانس پایه‌ای بُن در سال ٢٠١١ به تدوین طرح «دهۀ توسعه و پیشرفت» برای افغانستان پرداخت. هدف از این طرح حمایت مالی گسترده از این کشور به منظور تامین تغییرات اساسی در آن به نحوی بود که بتواند در سال ٢٠٢٤ استقلال مالی خود را بدست آورد و باز آن پس روی پای خود بایستد. یک سال پس از آن در کنفرانس توکیو (٢٠١٢) سازوکار ارزیابی‌های زمان بندی شده هر دو سال یکبار در سطح وزرا مورد تصویب قرار گرفت و گردهمائی‌هائی در سطح مسئولان عالیرتبه در فاصلۀ دو اجلاس پیش بینی شد. در کنفرانس توکیو، تعهدات کشورهای مختلف به ١٦ میلیارد دلار و در کنفرانس بروکسل به ١۵٬٢ میلیارد دلار بالغ گردید. کنفرانس لندن در سال ٢٠١٤ بر نظارت دقیق جامعۀ جهانی بر اجرای تعهدات کابل تاکید کرد. کنفرانس آینده برای تامین نیازهای مالی افغانستان در ٢٠٢٠ برگزار می‌شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید