ایران/اجتماعی

کودک آزاری در ایران

انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران گزارشی انتشار داده که بر اساس آن 30 در صد از کودکان یک تا پنج ساله در ایران در معرض آزار های جسمی هستند. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 50 در صد والدین ایرانی تنبیه بدنی کودکان را حق خود میدانند.

تبلیغ بازرگانی

عصمت یاری مددکار انجمن حمایت از کودکان در نشست ماهانه این انجمن اعلام داشت که تنها در شش ماهه اول سال 1388، بیش از 144.500 مورد کودک آزاری به اورژانس اجتماعی گزارش شده است.

تحقیقات میدانی نشان میدهند که دلایل عمده کودک آزاری ، فقر اقتصادی در کنار فقر فرهنگی است.

در باره این موضوع با جاوید سبحانی از فعالان حقوق کودک در ایران گفتگوئی انجام داده ایم.

از وی میپرسیم :

- آیا، این آمارهای ارائه شده در باره کودک آزاری در ایران نشانگر وضعیت بد کودکان در ایران نسبت به نرم های جهانی نیست؟

- بغیر از فقر اقتصادی و فرهنگی چه عوامل دیگری مسئله کودک آزاری را تشدید میکنند؟

- چه سیاستها و تدابیری باید بکار برد تا این مشکل در ایران بتدریج بهبود یابد؟

- جاوید سبحانی به مشکل نبودن و عدم شفافیت آمارهای مربوط به کودک آزاری در ایران اشاره میکند. وی میگوید که حقوق کودک هنوز در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده و هیچگونه نهاد دولتی که بتواند بنحو بهینه در این باره اقدام نماید در ایران وجود ندارد. تنها نهاد دولتی که بصورت بسیار ناقص کار می کند اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی است. بنا براین در فقدان نهاد های دولتی، نهادهای غیر دولتی در این باره اقدام نموده و به انجام تحقیقات و ارائه آمارهائی مبادرت میکنند. با توجه باینکه منابع اینگونه نهادها محدود میباشد، و در فقدان یک نهاد با امکانات مناسب که متولی امر کودکان در ایران باشد، نمی توان تصویر کاملی از این پدیده اجتماعی در ایران داشت. وی اعتقاد دارد که قطعاً میزان آزارهای جسمی و روحی کودکان از آمارهای ارائه شده بیشتر بود ه و اینگونه سازمانها فقط گوشه ای از این پدیده و یا بهتر بگویم آسیب اجتماعی را بیان میکنند.

جاوید سبحانی به ابعاد سنتی و فرهنگی حقوق کودکان در ایران اشاره نموده و میگوید که بسیاری از والدین تنبیه کودکان را نه تنها بد ندانسته ، بلکه برای تربیت فرزندان خود لازم میدانند. وی میگوید دلایل اقتصادی ، اجتماعی و فر هنگی در این باره نقش مهمی دارند. با تحول در نگرش والدین ایرانی باید قوانین و مقررات مربوط به حقوق کودک در ایران نیز متحول گردد.
 

جاوید سبحانی از فعالان حقوق کودک در ایران

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید