افغانستان/ نظامی

یک فرد ملبس به یونیفورم ارتش افغانستان دو سرباز بین المللی را به قتل رساند

یک فرد ملبس به یونیفورم ارتش افغانستان امروز دوشنبه دوسرباز مربوط به نیروهای بین المللی در جنوب ‏افغانستان را بقتل رسانده است.‏ سخنگوی نیروهای بین المللی، ایساف، در افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت فرد مهاجم توسط نیروهای بین المللی ‏کشته شده است.‏

سربازان آمریکایی در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار
سربازان آمریکایی در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار عکس آرشیو/رویترز
تبلیغ بازرگانی

یک منبع امنیتی دولت افغانستان گفته است حادثه امروز در داخل یک اردوگاه بازسازی ولایتی ‏PRT‏ در ‏ولایت هلمند در جنوب غرب افغانستان که تحت کنترل نیروهای آمریکایی قرار دارد رخ داده است.‏

در اعلامیه ای که از سوی نیروهای بین المللی در افغانستان منتشر شده گفته شده است یک گروه تحقیقاتی ‏متشکل از نیروهای افغان و نیروهای بین المللی این حادثه را تحت بررسی دارند.‏

از چند ماه بدینسو قتل نظامیان مربوط به نیروهای بین المللی از سوی سربازان مربوط به ارتش افغانستان ‏افزایش یافته است.‏

خبرگزری فرانسه می نویسد این برای سیزدهمین بار است که در سال 2012 سربازان بین المللی از سوی ‏افراد متعلق به ارتش افغانستان به قتل میرسند.‏

از آغاز سال جاری تا کنون 90 تن از نیروهای بین المللی در جریان در گیریها در افغانستان کشته شده اند. ‏
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید