ششمین کنگره جهانی برای لغو مجازات اعدام

نزدیک به ٩٠ در صد اعدام های صورت گرفته در جهان در سال ٢٠١٥، در سه کشور ایران، پاکستان و عربستان به اجرا گذاشته شده است

ششمین کنگره جهانی برای لغو مجازات اعدام ، امروز، با هدف تلاش در راه لغو حکم اعدام در همه جهان، در اسلو، پایتخت نروژ کار خود را آغاز کرد.

تبلیغ بازرگانی

در میز گردهائی که طی این کنگره تشکیل می شود همچنین به نکاتی چون وسیله قرار دادن حکم اعدام در مبارزه با تروریسم، به یاری گرفتن تدابیر حقوقی برای رسیدن به لغو حکم اعدام ، حمایت از پریشان ذهن هائی که به اعدام محکوم می شوند، ثبت موارد انجام حکم اعدام و چندین نکته دیگر به بحث گذاشته می شود.
در رخداد های حاشیه ای این کنگره از جمله به این پرداخته می شود که "پایان انزوای ایران چه تأثیری می تواند بر استفاده از حکم اعدام داشته باشد ؟ و یا "حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در سال 2016" چگونه بوده است.
بنا به گزارش انجمن "همه با هم علیه اعدام"، دست کم 1634 تن در 25 کشور در سال 2015 اعدام شده، 1998 تن هم در 61 کشور به اعدام محکوم شده اند.
89% اعدام های سال 2015 در پاکستان، عربستان سعودی و ایران انجام گرفته است. این رقم چین را در بر نمی گیرد که آمار محکومینش به اعدام سری باقی می ماند.

از محمد مصطفائی، وکیل دادگستری و کسی که وکالت پرونده 100 تن از محکومین به اعدام را در ایران بر عهده داشته خواستم در آغاز بگوید که انجمن یاد شده تا چه حد در رسیدن به این هدف خود پیروز مند بوده و ایا از میزان محکومیت ها به اعدام در جهان کاسته شده است یا نه ؟

دیگر این که ایران بسیار از حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می کند، آیا می توان گفت که به این بهانه کسانی هم را که قاچاقچی نیستند اعدام می کند؟ گر چه تاکنون دلایل اعدام های دیگر را چندان پنهان نکرده است.
محمد مصطفائی می گوید هدف این گونه سازمانها جلب توجه به مقوله اعدام است. او در مورد امکان کاستن از شمار اعدام ها در ایران پس از برون رفت این کشور از انزوا، می گوید : مقوله اعدام برخاسته از انزوا نیست. بلکه تازمانی که جامعه مدنی به آزادی دست نیافته ومردم با دشواریهای اقتصادی و فقر در کشور دست و پنجه نرم می کنند، شمار جرائم و جرائمی که حکمشان مرگ است پائین نمی آید.

به گفتگو با محمد مصطفائی با فعال کردن فایل صوتی بالا گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید