Kan2022

Kan2022: Gine waawi foolugol tiindondiraaɗo mum Malawi (1-0)

Gine fawii doole mum e dow Malawi to estaad Bafusam, sabu faandu ndu Issiyaaga Silla naadi (1-0). Hikka Gine udditirii foolotiro ngon no moƴƴiri. Fii kala towaama e yoga fijooɓe ginenaaɓe wonnduɓe e Kowiid-19.

fijoowo ginenaajo "Jose Kante" tiindondiral e Malawi, KAN 2022.
fijoowo ginenaajo "Jose Kante" tiindondiral e Malawi, KAN 2022. AFP - PIUS UTOMI EKPEI
Jeeyngal

CAN 2022: la Guinée réussit son entrée en lice

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa