Caadnaaɓe wootii hanki, Idriis Bebi Itno ko kandidaajo laawol jeegaɓol

Woote hooreeyaaku Caad Idriss Debi Itno,  Njamena, 11 4ɓuru 2021.
Woote hooreeyaaku Caad Idriss Debi Itno, Njamena, 11 4ɓuru 2021. AFP - MARCO LONGARI

Caadnaaɓe wootii hanki. Laamɗo leydi ndin ko kandidaajo rogere 6ɓere. Himo yananaa (felliti) foolugol lumndiiɓe jeego'o teerondiraaɓe makko ɓen. Hooreeɓe lumndiiɓe laamu addaaɓe ɓen fow woncitano e ngoo suɓungo.