Ruwanda: tefoore ko faati war-neɗɗanke nde Kigali ƴami weynaama, tuumol ittaama e dow Faransi

© AFP - Simon Wohlfahrt

Saakitaama e altineere hanki, tefoore ko faati e alhaali bonandaaji waɗi Rwanda e hitannde 1994.  Tefo ngo Kikali yamirnoo immoraade e suudu laabiyankooɓe taweteendu to Amerik. Kommbol njaltudi ndii hollitii wonnde  Fransi no feliraa ittere yiili kono ɓe tawaaka e wonɓe ngoo war-neɗɗanke.heɗoɗen jantoore Umar Mammadu SOW.