Jeneral Abdel Kader Baaba LADDE noddii ɓiɓɓe Caad e kawral e nanondiral

Jeneral Baaba Ladde, hooreejo murtunkooɓe kiɗɗo, caadnaajo noddii ɓiɓɓe Caad e kawral
Jeneral Baaba Ladde, hooreejo murtunkooɓe kiɗɗo, caadnaajo noddii ɓiɓɓe Caad e kawral © RFI FULFULDE

Idriis Debi Itno horeejo leydi Caad maayii hanki e battane barmeeji ɗi o heɓi nde o yahi to lappo hare murtuɓe Fact. Caggal mayde makko, Abdel Kader Baba Ladde, hooreejo murtuɓe Caad kiɗɗo lamndike kawral e nanondiral Caadnaaɓe fow. Heɗoɗen mo e faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH.