Talaata no weeta alarba to soɓiire Nijeriya, sukaaɓe jangooɓe ciwlaama

Ciwlagol janngooɓe e nder diiwal Kaduna Najeriya
Ciwlagol janngooɓe e nder diiwal Kaduna Najeriya Bosan Yakusak AFP/File

Jemma talaata na weeta alarba   jooma kaɓorɗe naati faa keewi nokku jannde sukaaɓe ɓe. Hooreeɓe duɗal ngal ɗiɗo kollii wonnde sukaaɓe janngooɓe kewtanɓe 20, ŋakkii, kono non ɓe anndaa so ɓen  fuu ciwlaama walla ɓe ndoggu. Hooreejo  poliisi en diiwal ngal kam hokkaayi limoore ciwlaaɓe ɓee. Samiyel Aruna hooreejo  kalfinaaɗo  ndeenaagu leydi Najeriya wi'ii wonnde jooma kaɓorɗe mbarii neɗɗo gooto golloowo  to iniwersite ton.