Senegaal: Makki Sall fodii miliyaaruuji 400 fii golle sukaaɓe

REUTERS/Joe Penney

Jonnde laamuyankoore ngam nafkugol miliyaaruuji 400 fii golle sukaaɓe. Suukaaɓe immiiɓe baŋŋeeji fow arii hollugol eɓɓooje maɓɓe. Jantoore Fadimatu SI