Sukaaɓe noggas e jeenay biftanooɓe to Nigeria ngaccitaama.

(natal yeru) sukaaɓe biftanooɓe to Nigeria
(natal yeru) sukaaɓe biftanooɓe to Nigeria - AFP/Archivos

Sukaaɓe janngooɓe 29 ciwlanooɓe lewru tataɓurdu to rewo-fuɗnaange Nigeria, njoofaama keeñan alarba. Ɗum SAMUYEL ARUWAN kalfinaaɗo ndeenaagu kaduna humpiti. Kono, humpitaaka alhaali no ɓe accitiraa. Rama JALLO.