faayre banndiraaɓe jaayndeyankooɓe e ciwilaaɓe wonɓe e juuɗe kuliankooɓe Mali

natal yeru
natal yeru © AP/Francois Mori

Mali, jaayndeyankooɓe tato hino e juuɗe kuliankooɓe. E ɓen no tawaa malinaaɓe ciwlaaɓee ɗiɗo e jonte feƴƴuɗe. Aamadu Aabidiina BA yewtidii e ɓattiiɓe ɓen banndiraaɓe ciwlaaɓe. Hannde ɓen hino wonndi e suno. Heɗoɗen jantoore makko.