Bah Ndaawo e Muktaar Waan naɓaama to daakorde Kati

Mali: Hooreejo laamu hakkundewu e hooreejo jaagorɓe haa jooni no jaggaa to daaka Kati

Bah NDaawo, hooreejo laamu hakkundewu  25 9ɓuru 2020. (natal yeruwal)
Bah NDaawo, hooreejo laamu hakkundewu 25 9ɓuru 2020. (natal yeruwal) AP

Njamɗe seeɗa caggal nde guwernemaan keso on feññinaa hanki e altine 24 lewru 5ɓuru, alhaali politik leydi ndii jilɓii. Konunkooɓe arii to galle hooreejo jaagorɓe Muktaar Waan. Kanko e hooreejo leydi ndii ɓe naɓaama hanki kiikiiɗe to daakorde Kati. Nokkuure nde woɗɗaaki laamorgo leydi ndii.