Taskaare alhaali Mali caggal nde guwerneman keso oo feññinaa

Hooreejo jaagorɓe Mali Muktaar Waan
Hooreejo jaagorɓe Mali Muktaar Waan AP - FRANK FRANKLIN II

Caagal nde gowerneman keso waɗaa to Mali, Moktar Waan, ngardiiɗo jaagorɓe e hooreejo laamu hakundewu Bah Ndaawo nangaama. Bubakar Bokuum, hertorɗo dowaro, no arta e no ngonka laamu ngu. E bi'ol makko, no gowerneman oo waɗiraa non lumndiiɓe laamu e sosiyete siwil weltaaki e mum. Faadu haala Aamadu  Baro BAH.