Koddiwaar: Gbagbo, ñalaande ko woɗɗunde woodi, nde hewtataa alaa

bammbuɓe Loren Gbagbo no holla weltaare mum e nder Abijan. (Natal yuru).
bammbuɓe Loren Gbagbo no holla weltaare mum e nder Abijan. (Natal yuru). AFP - SIA KAMBOU

Laamɗo Koddiwaar kiɗɗo on, Loran Gbagbo toɗɗanaama ñalaande nde o artata ka makko, nokkuure nde  o iwnoo mum gila duuɓi sappo. Ko ɗum holli gooto e hooreeɓe mojobere laamu FPI Asoaa Aduu. Nultundiraaɗo RFI Fulfulde Abdul Azizi Jallo ɓeyday ɓanginande en immorde Abijan.